Psychosomatické a výživové
poradenství

Máte-li starosti, potíže, hledáte cestu k jejich odstranění, pak můžeme vše spolu probrat, srovnáte si myšlenky. Mohu vám vysvětlit a navrhnou některé alternativní metody celostní medicíny ke zlepšení zdraví. Neočekávejte však od alternativních , tzv. jemných metod, okamžité zlepšení letitých potíží. Ba dokonce zde často funguje fenomén prvotního zhoršení stavu. Znamená, že tělo reaguje na léčbu, ať už u masáží či dalších duchovnějších technik, začíná se zbavovat nashromážděných škodlivin. Nekonvenční neboli celostní metody jsou principiálně zaměřeny na aktivaci a probuzení vlastních léčivých sil, což nějakou dobu trvá. Záleží velmi i na člověku, jeho spolupůsobení a víře ve výsledek.

Člověk není samostatatnou jednotkou, ale je s ostatními lidmi, přírodou, universem propojen jemnou energií, informačním tokem vibrací. Ta udržuje jeho součásti v hormonickém souladu. Pokud je tok nepřerušen, neonemocníme.

Každý zdravotní problém je informací, že někde děláme chybu, chybu ve stravování, v pohybu, v pohledu na svět, ve vztahu k sobě či druhým. Pokud toto volání duše přehlížíme, z mentální úrovně se posune do fyzické (psychosomatické nemoci), tzv. se ztělesní. Emoce jsou jen signály.Když si uvědomíme, k čemu slouží, nemusíme je řešit.Jsme ale nuceni se podívat na život bez růžových brýlí, připustit, že něco není tak, jak bychom chtěli, nenalhávat si.

Dlouhodobé potlačení emocí a neřešení vnitřních konfliktů jsou situace typické pro vznik rakoviny, autoimunitních a chronických nemocí. To proto, že člověk bývá výchovou naprogramován, aby se do těch situací dostal a setrval v nich.

Je potřeba programy a představy o sobě odložit, pochopit, že svět, jak se nám jeví, existuje jen v hlavě, čili v obsahu mysli. Podle toho funguje i naše tělo. Každá buňka se začne projevovat sebedestruktivně, pokud opakovaně dostává negativní informaci.Věnujeme-li pozornost programům mysli, posilujeme je tím. To na co myslíme si podle vesmírných zákonů přitahujeme.

Bez odstranění příčiny této vnitřní nerovnováhy se neuzdravíme. Proto je důležité hledat souvislost mezi naším cítěním a konáním a zároveň hledat cesty k harmonizaci. Vaše tělesné obtíže mohou být zprávou z nitra, proto můžeme zdraví řešit i cestou z druhé strany . Jste-li bezradní v životě, nerozumíte situacím, ztrácíte se v chaosu, i zvědomění si pocitů a jejich příčin při konzultaci přináší úlevu.

Mezi metody pracující s harmonizací našeho vnitřního já, nebo-li základní matrice bytí, patří i autopatie či kraniosakrální terapie. Tento vyšší systém tvořený vibracemi je vlivem působení rodiny, školy, společnosti, ale i fyzickými zásahy vnějšího světa "rozladěn". Smyslem existence každé bytosti je zvýšit své vibrace a posunout se směrem ke zdraví, k universálnímu vědomí. Uspěchaný svět nám nedovolí zklidnit se do vnitřního ticha, kde není žádný cíl, záměr. Při léčení navozuje terapeut u klienta tento klid, kdy se vědomí zastaví a v podvědomí dojde k rozhodnutí vzbudit samoléčivé síly organizmu.

Změna životosprávy může tento proces jen podpořit, není však většinou podmínkou postačující. Nevhodná výživa, stres a chemická zátěž na úrovni těla poškozují buněčné membrány a způsobují chronický zánět. Je  vhodné brát brát v úvahu i různé metabolické či konstituční typy našich osobností, neboť platí, že co jednomu je lékem, může být druhému jedem :-).

 

Nebeskou blažeností či pekelným utrpením jsou jen tvé vlastní myšlenky.