Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je jemná metoda aktivující samoléčebné schopnosti organizmu. Na úrovni kostí, vazů, svalů, kloubů a vnitřních orgánů se obnovuje rovnováha. Používá se ke hledání a následnému řešení problémů, tzn. odstraňuje příčiny nemocí. Uspěchaný svět nám nedovolí zklidnit se do vnitřního ticha, kde není žádný cíl, záměr. Při léčení navozuje terapeut u klienta tento klid, kdy se vědomí zastaví a v podvědomí dojde k rozhodnutí vzbudit samoléčivé síly organizmu. Ruce terapeuta vnímají kraniosakrální rytmus a následně mohou ovlivnit jeho kvalitu a odstranit disharmonie v organizmu. Tělesné uvolnění přináší uvolnění též v rovině psychické a mentální. Samoléčivé síly narovnají proudění energií, uvolní tělesný potenciál, aby tělo se mohlo opravit samo. Z dlouhodobého hlediska je zřetelný posun ve smyslu růstu vědomí a tím zlepšení života člověka na všech úrovních.

Funguje na principu využití znalostí cirkulace mozkomíšního moku. Kraniosakrální systém (KS) je spojení mezi pánví a lebkou s touto pulzující mozkomíšní tekutinou. KS se smršťuje a rozpíná na základě rytmického střídání jejího tlaku. Toto objemové přizpůsobení zabraňuje hromadění tlaku uvnitř systému.Pokud se lidské tělo není schopno přizpůsobit těmto změnám tlaku, jeho následné hromadění může být příčinou dysfunkcí, nemocí.

Pomocí velmi jemných manipulací dochází k uvolnění tlaků a blokád uvnitř KS, což má vliv na vegetativní nervový systém, zlepší se výměna tekutiny mezi různými fyziologickými částmi těla. Není-li volnost pohybu uvnitř míšního kanálu umožněna, ztrácí se schopnost těla ohýbat se a otáčet bez bolesti.

Lebeční kosti se pomalu, ale rytmicky pohybují, což je nazýváno Dechem života . Životní síla ( jinak Vitalita, Prána, Čchi, Ki ), která tento Dech uvádí do pohybu, prostupuje celé naše tělo. Každá buňka následuje tento nepatrný pohyb s vlastním rytmem, nezávislým na dechu a tepu. Je to proces jemný, ale zároveň ohromně silný, který tělu nediktuje, ale pomáhá mu aktivovat jeho vlastní sílu. Při terapii se často dostaví pocity vlastní neohraničenosti, propojení s vesmírnou Jednotou, obnoví se energetické zdroje, někdy se dostaví osvobozující pláč nebo smích, úlevné uvolnění.

Vyvoláním staré bolesti (která již odezněla) se otvírá možnost úplného napravení „spícího problému“.

Doporučuje se několik aplikací.

Působí: