Celostní terapie

Mnozí z vás kvůli zdravotním potížím vyhledají lékařské ošetření.
Po absolvování mnoha vyšetření na specializovaných pracovištích, kde ztratíte mnoho času a energie, se dozvíte, že jste vlastně zdraví. To je sice dobrá zpráva, ale vy se tak necítíte. Pak buď získáte nálepku hypochondr, anebo vás pošlou k psychiatrovi, který napíše antidepresiva, aby vám vaše potíže méně vadily, abyste si na ně zvykl, co byste přeci chtěli ve vašem věku... nějaká diagnóza se vymyslí, aby vás mohli „zaléčit“ Dozvíte se, že nyní již do konce života se budete „léčit“. Ale co když se s tím nechcete smířit a přeci jen se chcete nedejbože uzdravit?!

Klasická medicína řeší následky, ale nikoliv příčinu problémů, snaží se člověka zbavit nepříjemných a omezujících symptomů tím, že je zatlačí dovnitř anebo zlobivý orgán odstraní. Ale on ten nevyřešený problém zas po čase někudy vyleze ven, případně chybějící funkce odstraněného orgánu vyvolá jiné problémy. Každý problém se již někdy v minulosti objevil někde na těle, v jiné formě, nejdřív jen na energetickém těle či ještě v jemnější struktuře, což člověk většinou nevnímá. Každá nemoc nebo problém mají svou příčinu. I tím se zabývá psychosomatika. Z generace na generaci si předáváme hodnoty, normy, priority vědomé i nevědomé. Podle nich se chováme... i stonáme. A je na rozhodnutí, spolupráci každého klienta, jak dalece chce problém pochopit a vyřešit jej, nebo jej jen zastrčit zpět dovnitř, aby byl příště na něj tělem upozorněn důrazněji.

Do nevědomí jsou egem vytěsňovány informace, které svou negativní povahou narušují naši psychickou rovnováhu. Pokud agresi obrátíme proti sobě, u postojů sebeobviňování, sebeobětování, či přesvědčení, že si nic nezasloužím, dochází k autoimunitním onemocněním.
Ego je střed vědomé osobnosti, zdroj vědomí, plní funkci sjednocení do celku Já. Rozum dělá scénáře a jak jim věnujeme pozornost, začnou se dít, jak pro nás, tak i proti našemu dobru. Jak mluvíme, tak myslíme. Afirmacemi, mantrami, motlitbami se vztahujeme k vyšší moci a posilujeme programy podvědomí. Psychosomatický vliv je následující: myšlenka...emoce...funkční změna orgánu.
Emoce v podobě bílkovinné molekuly se naváže na buněčnou membránu a změní metabolické funkce. Emoce pak putují zpět do mysli a dle nich se zařídíme. Změna myšlenkového schematu, vzorců chování nastartuje proces uzdravení.  Často  brání v uzdravení jen přesvědčení, že to nejde, nezasloužím si to, nezvládnu to, vždyť říkali že nemoc tu bude napořád .. apod. Ale ono jde jen o to přijmout vnitřní rozhodnutí, že to chci, dokážu a mám na to právo a o víru ve své  schopnosti, vlastní moc. A právě tato změna přesvědčení, jakéhosi obecného paradigmatu, nás vede k uzdravení.

Zde je na místě zdůraznit, že nikdo nikoho nemůže uzdravit bez jeho souhlasu a spolupráce. To může člověk pouze sám. Mnozí z vás by to rádi udělali, jen neví, jak na to, potřebují poradit, nastartovat, aby se hnuli z místa či začarovaného kruhu nemocí.

Dovolím si vás upozornit, že pokud přijdete s požadavkem “je mi to a to, něco se mnou udělejte” (hlavně ať mě to moc neobtěžuje a neomezuje), pak nepočítejte, že to bude fungovat, pokud se sami nezapojíte. To běžte radši k lékaři a přistupte na výše uvedený postup se škodlivými vedlejšími účinky.

Říká se, že není nevyléčitelná nemoc, je jen nevyléčitelný člověk. Někomu může jeho nemoc na podvědomé úrovni přinášet profit (invalidní důchod, péče a ohledy blízkých, kterých jako zdravý nedosáhl a pod).Pak tento člověk se vlastně uzdravit nechce.

Ujasněme si rozdíl mezi léčením a uzdravením

Léčení představuje zásah odborníka do činnosti těla. Lékař aktivně používá své znalosti a přístroje. Pacient je méně aktivní, nebo jen pasivně přijímá aktivitu nebo výsledky aktivity lékaře. Léčení je dlouhodobý a trvalý proces, který pokračuje až do stáří, kdy se pacient stává více a více nemocen. Léčení končí smrtí pacienta. Slyšela jsem, že jeden lékař řekl pacientovi“ tato nemoc není vyléčitelná, ale je…léčitelná!“V duchu výše uvedených slov se můžete léčit, až do smrti.

Jen choď k lékaři, nemoc se už najde.

Vietnamské přísloví
Lékaři si myslí, že kdovíjak pomohli nemocnému, když chorobě dali jméno.

Immanuel Kant

Uzdravování je aktivní pracovní proces klienta, který má zájem na svém uzdravení. Proces uzdravování vyžaduje plnou účast klienta na svém uzdravování, které končí návratem ke zdraví. Uzdravování ovlivní i změnu osobnosti. Projevuje se na všech vzájemně se propojujících a navazujících činnostech a funkcích těla. Uzdravovací proces probíhá na úrovni fyzické, mentální, emocionální, v myšlení, jednání, komplexně v celém člověku. Je to návrat k harmonii v souladu s univerzálními vesmírnými zákony. Pokud tedy chcete s mojí pomocí pracovat na svém uzdravení, budu vám v rámci svých schopností a zkušeností s velkou radostí nápomocna.

Pravým léčitelem naší nemoci jsou přírodní síly v nás.

Hippokrates