Mentální léčení

Sílu myšlenky zmiňuji i v kontextu jiných technik v dalších záložkách těchto stránek.  Naše nastavení, vzorce, podle kterých  fungujeme (čili řídí nás tzv. autopilot)  se promítají z duchovní roviny do fyzického těla a nejsou-li v souladu s duší, způsobí postupně tento rozpor  chronické obtíže na fyzické úrovni.

Nabízím individuální terapii, kdy pomáhám skrze svoji energii, přítomnost, naslouchání, intuici, komunikaci s tělem i s vyšším já, rozpoznat bloky, staré vzorce, uvolnit je a vyléčit . Dojdete k poznání, že když vás přivádí zdravotní diskomfort, je dobré vycítit za tím  starosti a bezradnost,  jak své problémy řešit. Vnímáte uvíznutí v životě, necítíte lehkost, klid a harmonii? Jste  staženi,unaveni, prožíváte  úzkosti a strachy?Vnímáte nesoulad mezi tím, jak věci vypadají navenek a co prožíváte uvnitř? Cítíte, že potřebujete změnu, ale nevíte, jak začít a uchopit ji? Potřebujete nasměrovat, podpořit, povzbudit, uvolnit emoční bloky a nastartovat změnu, abyste mohli prožívat  radostný život?  Kvůli rychlému tempu života dnes přicházíme o skutečný život. Pokud se podaří opustit silný vliv prostředí a nadechnout se, přichází obrovská úleva, protože najednou člověk s nadhledem vnímá jinak svůj život, nemusí jet podle zažitých scénářů. Vnitřní transformace, k níž nás vlastně doba kovidová vede, učí člověka právě  tomuto. Její součástí je vzdávání se, odevzdávání, učení se neulpívat, chápat , co se s ním děje z pohledu vyššího celku, zbavení se strachu z  autorit, protože sám sobě je jedinou autoritou, nemusí se nikomu zpovídat a omlouvat, jedině sám sobě. Ale zároveň se učí v této nabyté svobodě být zodpovědný za svá rozhodnutí. Jenom člověk sám rozhoduji o každé své další minutě , svou každou myšlenkou si tvoří  svou budoucnost. Jestli bude krásná , či se nechá stáhnout zpět do staré hry plné strachů, vydírání a výčitek. Současné maistreamové nastavení nás vede k odpojení se od sebe, od přírody, od ostatních lidí, systému vyhovuje závislost, strach, úzkost, těmito mechanismy nás ovládá. V transformačním procesu tyto mechanismy prohlédneme a odevzdáme. Začneme být vědomi sebe, naše vědomí se rozšíří, zvědomíme si prožívání.  Začnou se dít věci, nad kterými "rozum zůstává stát", protože je nedokáže vysvětlit. Synchronicity stojí nade všemi zákony materiálními, dějí se bez ohledu na nás, nedají se vysvětlit, můžeme je jen pozorovat a nechat se jimi vést a stát se vědomě součástí proudu, který nás vede k osvobození a souladu s Univerzem.

Mohu být vaší průvodkyní  na cestě k uzdravení, které spočívá ve vyhledání, pojmenování a vyčištění těchto programů, zvědomění si životních procesů,  a tím  obnovení harmonie a svobody ve vašem životě.