Metamorfní technika

Velmi jemná masáž pracující s podvědomím. Jedná se o dotyky na ploskách nohou, na rukou a na hlavě. Zde jsou uloženy automatické vzorce ovlivňující náš život. Metoda uvolňuje hluboce zakořeněné emoční bloky vzniklé v období prenatálního vývoje, související s prožíváním matky. Tím se uvolňuje energie vyživující duševní i fyzické tělo. Vlastní léčivé síly organizmu začnou harmonizační proces, v člověku se postupně rozvinou dosud skryté schopnosti a tvořivý potenciál jeho životní cesty.

Terapeut působí nezaujatě, jako kanál pro kosmickou světelnou energii. Působením světla za pomocí doteků síla světla rozpouští a uvolňuje zanesená a zatuhlá místa. Bloky starých zkušeností se uvolní a z podvědomí do vědomá vstoupí obrazy nebo pocity.Teď mohou organizmus opustit. Životní síla ošetřovaného koná sama práci, my jí to jen umožníme. Díky uvolnění různých stádií vývinu  se duše rozpomene na svou nejvyšší moudrost ležící mimo aktuální životní vzorce. Odtud pronikají do vědomí nové impulzy z vyšších úrovní , rozšiřuje se obzor ošetřovaného a on stoupá po své životní cestě.