Dornova metoda

je efektivní terapie, při které jsou klouby a obratle uváděny do správné polohy, vyrovnává se celková statika těla. Touto metodou můžeme srovnat rozdílnou délku dolních končetin, vyrovnat rotace kyčelních kloubů, korigovat vysunuté ploténky, odstraňovat bolesti spojené s nerovnostmi páteře, mravenčení v nohou i rukou , bolesti hlavy, srovnává se i kostrč. Správné postavení pánve je nezbytně nutné k nápravě vbočených palců na nohou. I nepatrný rozdíl délky končetin doslova ničí jak klouby, tak páteř a přispívá ke vzniku dalších potíží. Vzhledem k souvislostem mezi páteří a vnitřními orgány dochází ke zlepšení jejich funkce. Po srovnání posunutých obratlů často přejdou migrény, bolesti ramen, bolesti a brnění vystřelující do nohou, dýchací i jiné potíže.

Blokáda je snížená pohyblivost ve funkčním segmentu páteře nebo kloubu. Vzniká nejčastěji jednostranným přetěžováním páteře, chybnými pohybovými stereotypy, dále též při onemocněních vnitř.orgánů, jelikož existuje vztah mezi příslušným obratlem a orgánem. Reflexní změna ve svalu, spasmus, omezuje pohyb, protože postižený úsek páteře potřebuje klid, stažené svaly jej takto chrání před dalším poškozením.

Probíhá relativně šetrně, za aktivní spoluúčasti pacienta. K tomu, aby byly účinky trvalé, je nutné odstranit nesprávné pohybové návyky.